BJØRN SOLBERG PÅ PRESTEGÅRDSKVELDEN 4.NOVEMBER

Det blir en spennende kveld på Askim Prestegård onsdag 4.november med besøk av Bjørn Solberg. Han skal ta for seg temaet «Hva skjer i kirken,- lokalt og nasjonalt». Solberg er nå leder av Kirkelig Fellesråd i den nye Indre Østfold kommune og han har mange års erfaring som medlem og leder i Borg bispedømme og i Kirkemøtet. Han er utdannet lektor og har jobbet 40 år på Mysen videregående skole, 28 år som rektor. Solberg vokste opp i Halden og har nesten hele livet vært engasjert i KFUM, både som leder i Norge og som visepresident internasjonalt,- en organisasjon med 20 millioner medlemmer! I tillegg har han være styremedlem i Flyktningerådet og er styreleder ved Rønningen folkehøgskole. Temaet er meget aktuelt, for det skjer store endringer både i det lokale menighetslivet her i kommunen og nasjonalt med nye ordninger og økte spenninger innad i kirken. Det blir anledning til spørsmål etter foredraget.

Prestegårdskveldene begynner kl.19.00 og vi følger nødvendige smittevernsregler.

Stiftelsen Askim Prestegård eier og drifter ASKIM PRESTEGÅRD.

Prestegården med dens bygninger ble innkjøpt fra Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.
Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården om modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5.mars 20017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.
Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og gleder for alle som bor i Askim og omegn.
Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.

Den 14.04.2018 besluttet Askim menighetsråd å opprette Stiftelsen Askim Prestegård:
Askim Menighetsråd
Kirkegata 31, 1814 ASKIM

1. FORMÅL
Stiftelsens formål er:
A å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr.—-bnr.—– i Askim kommune.
B å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER
Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET
Styret består av følgende medlemmer:
Tormod Melnæs - på valg 2022
Line Schi
Anne Lein - på valg 2022
Bent Reidar Eriksen - på valg 2022
Nina Ullnæss
1. varamedlem er Einar Bjorvand (2 år)
2. vara er Jo Frislid (2 år)

Prestegården med dens bygninger ble kjøpt av Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.

Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården og modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5. mars 2017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.

Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og glede for alle som bor i Askim og omegn.

Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.