Prestegårdskveld onsdag 2.desember

 

Desember

Onsdag 2.12

Nina og Ulf Torhaug

Musikalsk aften.

 

 Denne kvelden er A V L Y S T

Stiftelsen Askim Prestegård eier og drifter ASKIM PRESTEGÅRD.

Prestegården med dens bygninger ble innkjøpt fra Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.
Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården om modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5.mars 20017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.
Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og gleder for alle som bor i Askim og omegn.
Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.

Den 14.04.2018 besluttet Askim menighetsråd å opprette Stiftelsen Askim Prestegård:
Askim Menighetsråd
Kirkegata 31, 1814 ASKIM

1. FORMÅL
Stiftelsens formål er:
A å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr.—-bnr.—– i Askim kommune.
B å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER
Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET
Styret består av følgende medlemmer:
Tormod Melnæs - på valg 2022
Line Schi
Anne Lein - på valg 2022
Bent Reidar Eriksen - på valg 2022
Nina Ullnæss
1. varamedlem er Einar Bjorvand (2 år)
2. vara er Jo Frislid (2 år)

Prestegården med dens bygninger ble kjøpt av Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.

Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården og modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5. mars 2017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.

Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og glede for alle som bor i Askim og omegn.

Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.