Onsdag 10.mars kl. 19.00: Kenneth Juel Stavik: "FA på sporet" - Frelsesarmeens ettersøkingskontor

Prestegårdsskveldene kan omsider komme i gang igjen etter flere avlysninger på grunn av Covid 19. Onsdag 10.mars kl. 19.00 kommer Kenneth Juel Stavik og forteller om Frelsesarmeens (FA) ettersøkingskontors arbeid. Det ble startet for 125 år siden og har siden starten funnet over 58 500 savnede personer. Kontoret i Oslo samarbeider med lignende FA kontorer over hele verden. Nå går det meste av arbeidet digitalt, mens en tidligere fikk mer hjelp fra offentlige kontorer og registre. Hovedoppgaven er å finne savnede personer i inn- og utland. Mange henvendelser kommer fra adoptivbarn som i voksen alder ønsker å finne sin biologiske familie. Noen søker også familiemedlemmer som de ikke får kontakt med. Andre igjen ønsker å gjenopprette tidligere vennskap eller kontakter. Kenneth Juel Stavik som høsten 2020 ble leder for ettersøkingskontoret i Oslo, er født og oppvokst i Askim. Han er fjerde generasjons Frelsesarmeen. Han har en bachelorgrad i estetiske studier med hovedvekt på media og litteratur. I tillegg har han erfaring fra en rekke forskjellige jobber, både i studietiden og senere, - kinomaskinist, nattevakt på hotellet, ungdomsarbeider i Askim Menighet, dirigent i "Svaret" og lærervikar i Marker og Askim. I 2018 ble han journalist i Krigsropet og i fjor høst altså "Frelsesarmeens Tore på sporet". Det blir smittevern med faste plasser og oppfølging av alle regler. Det jobbes med å få en hornkvintett fra Frelsesarmeen til å delta.

 Torskeaften

Lørdag 13. mars arrangerer Stubben kafé torskeaften på Prestegården.

Stiftelsen Askim Prestegård eier og drifter ASKIM PRESTEGÅRD

Prestegården med dens bygninger ble innkjøpt fra Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.

1. FORMÅL
Stiftelsens formål er:
A å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr.—-bnr.—– i Askim kommune.
B å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER
Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET
Styret består av følgende medlemmer:

Tormod Melnæs

- på valg 2022

Line Schi

- på valg 2021

Anne Lein

- på valg 2022

Bent Reidar Eriksen

- på valg 2022

Nina Ullnæss

- på valg 2021

1.varamedlem Einar Bjorvand

- på valg 2022

2.varemedlem Jo Frislid

- på valg 2022

Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården og modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5. mars 2017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.

Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og glede for alle som bor i Askim og omegn.

Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.