Prestegårdskveld onsdag 27.januar kl.19.00

Foto: Audun Mortensen

 

Kari Middelthon:

Askim gummivarefabrikk

Kveldens foredragsholder er Kari Middelthon, og tema er Askims hjørnesteinsbedrift Viking Askim. I denne måneden er det akkurat 101 år siden Peter Mathias Røwde åpnet fabrikkporten for 200 arbeidere som skulle lage kalosjer på Askims nye gummivarefabrikk. Med seg hadde han 100 svenske kvinner fra Gislaved gummivarefabrikk som skulle lære opp Indre Østfolds ivrige kvinner. For første gang skulle de få tjene sine egne penger uten å måtte slite i fjøs og stall, eller i dårlige betalte husposter.

Kari Middelthon har skrevet bedriftshistorien om fabrikken som gjorde Askim kjent i hele Europa og i USA. Og hun har skrevet musikalen «Svidd gummi» for å gi nye generasjoner den viktige lokalhistorien om fabrikken som bygget opp Askim, satte arbeidsrett på den politiske dagorden og gjorde at Askim ble en smeltedigel av folk som strømmet langveisfra til fabrikken og satte sitt preg på lokalsamfunnet. Hun vil fortelle om kvinnene på Viking, kampen for likeverd og likelønn, den tøffe arbeidsplassen, men også om en foregangsbedrift for resten av norsk industri.

Ikke minst vil hun legge vekt på hvor viktig det er å ta vare på historien, røttene og identiteten gjennom musikalen Svidd gummi.

 

Stiftelsen forholder seg til gjeldende smittevernregler.

Dørene åpnes kl. 18.30. Programmet starter kl. 19.00.

Velkommen!

 

Stiftelsen Askim Prestegård eier og drifter ASKIM PRESTEGÅRD

Prestegården med dens bygninger ble innkjøpt fra Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.

1. FORMÅL
Stiftelsens formål er:
A å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr.—-bnr.—– i Askim kommune.
B å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER
Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET
Styret består av følgende medlemmer:

Tormod Melnæs

- på valg 2022

Line Schi

- på valg 2021

Anne Lein

- på valg 2022

Bent Reidar Eriksen

- på valg 2022

Nina Ullnæss

- på valg 2021

1.varamedlem Einar Bjorvand

- på valg 2022

2.varemedlem Jo Frislid

- på valg 2022

Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården og modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5. mars 2017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.

Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og glede for alle som bor i Askim og omegn.

Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.