Prestegårdskveldene  må dessverre avlyses!

Stiftelsen Askim Prestegård eier og drifter ASKIM PRESTEGÅRD

Prestegården med dens bygninger ble innkjøpt fra Opplysningsvesenets Fond i januar 2020.

1. FORMÅL
Stiftelsens formål er:
A å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr.—-bnr.—– i Askim kommune.
B å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER
Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET
Styret består av følgende medlemmer:

Tormod Melnæs

- på valg 2022

Line Schi

- på valg 2021

Anne Lein

- på valg 2022

Bent Reidar Eriksen

- på valg 2022

Nina Ullnæss

- på valg 2021

1.varamedlem Einar Bjorvand

- på valg 2022

2.varemedlem Jo Frislid

- på valg 2022

Frivillige medarbeidere og Stiftelsens styre har møblert prestegården og modernisert kjøkken, bad og inngangsparti, slik at prestegården er tilgjengelig for alle. Offisiell åpning var 5. mars 2017. Askim menighetsråd leide prestegården av Opplysningsvesenets fond inntil eiendomsoverdragelsen var fullført.

Nå fylles prestegården med aktiviteter og samlinger. Målet er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og glede for alle som bor i Askim og omegn.

Askim prestegård leies ut til private arrangementer, møter og foreningsaktiviteter.