Vilkår ved leie av Askim Prestegård

 

Utleie: Kontakt Stiftelsen Askim Prestegård v/Nina Ullnæss     

 nina.ullnaess@gmail.com        Mob. 0047-4160 6443

 

Stiftelsen Askim Prestegård

Askim prestegård har blitt et etterspurt sted å arrangere styremøter, jubileer, barnedåp, konfirmasjoner, minnesamvær og andre store arrangementer og tilstelninger. Leietakere kan være private, bedrifter eller organisasjoner.

Servering. Fra enkelt kakestykke til smørbrød, koldtbord, middager og liknende, alt er mulig etter avtale med cateringselskap. I private arrangement kan det serveres alkohol.

Huset består av kjøkken og 4 stuer.

Kjøkken kan passe til småmøter rundt kjøkkenbordet med plass til 8 personer. Spisestuen for inntil 16 personer, musikkrommet for 10 personer, den grønne stuen til 19 -21  personer og prestekontoret til 6 personer.

Utleiers plikter:

-          Møte leietaker før utleie for å vise fram huset.

-          Gå igjennom husregler samt levere ut nøkkel.

-          Duker, lys og enkle blomsterdekorasjoner er på plass.

-          Gå igjennom huset etter endt utleie og sjekke at alt er i orden.

Leietakers plikter:

-         Fylle ut leiekontrakt og returnere til utleier.

           Forholde seg til avtalte vilkår.

-          Hente og levere nøkkel på avtalt sted og til avtalt tid.

-          All oppvask skal skylles godt i lunkent vann før det settes i maskinen.

-          Ved avsluttet leie rydde vekk all søppel inne og ute. Søppel tømmes i container.

-          Slukke alle lys og lukke alle vinduer.

-          Rapportere til utleier eventuelle avvik eller skader.

-          Parkering skjer ved kirken eller parkeringsplassen langs Kolstadveien.

           To handicapplasser på tunet.

-          Biler kan parkere på gårdsplassen ved av- og pålessing.

-          La alle duker bli liggende på bordet.

Leiepriser:

Mandag-fredag         kr. 2500

Lørdag/søndag          kr. 3500

Fredag-søndag           kr. 5000

Torsdag-søndag         kr. 6000