Vilkår ved leie av Askim Prestegård

 

Utleie: Kontakt Stiftelsen Askim Prestegård v/Nina Ullnæss     

 nina.ullnaess@gmail.com        Mob. 0047-4160 6443

 


Stiftelsen Askim Prestegård

Formålsparagrafen til Stiftelsen Askim Prestegård (SAP) lyder slik:

«Å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon».

I praksis betyr dette at stiftelsen vil arbeide for å etablere prestegården som samlingssted for kirkelige og kulturelle arrangement av mangfoldige slag og utleie til private arrangement, men bygget på gårdens kirkelige og kulturelle tradisjon og historie.

Rommene har en fast møblering, inkludert duker, blomsterdekorasjoner o.l. Møblering kan ikke endres uten skriftlig avtale. I noen utstrekning er det mulig å lage mat på kjøkkenet.

Huset består av kjøkken og 4 stuer.

Kjøkken kan passe til småmøter rundt kjøkkenbordet med plass til 8 personer. Spisestuen for inntil 16 personer, musikkrommet for 10 personer, den grønne stuen til 19 -21  personer og prestekontoret til 6 personer.

Utleiers plikter:

-          Møte leietaker før utleie for å vise fram huset.

-          Gå igjennom husregler samt levere ut nøkkel.

-          Duker, lys og enkle blomsterdekorasjoner er på plass.

-          Gå igjennom huset etter endt utleie og sjekke at alt er i orden.

Leietakers plikter:

-         Fylle ut leiekontrakt og returnere til utleier.

           Forholde seg til avtalte vilkår.

-          Hente og levere nøkkel på avtalt sted og til avtalt tid.

-          All oppvask skal skylles godt i lunkent vann før det settes i maskinen.

-          Ved avsluttet leie rydde vekk all søppel inne og ute. Søppel tømmes i container.

-          Slukke alle lys og lukke alle vinduer.

-          Rapportere til utleier eventuelle avvik eller skader.

-          Parkering skjer ved kirken eller parkeringsplassen langs Kolstadveien.

           To handicapplasser på tunet.

-          Biler kan parkere på gårdsplassen ved av- og pålessing.

-          La alle duker bli liggende på bordet.

Leiepriser:

Mandag-fredag         kr. 2500

Lørdag/søndag          kr. 3500

Fredag-søndag           kr. 5000

Torsdag-søndag         kr. 6000