Avtale om leie av Askim prestegård

 

 

Leietaker:

 

Adresse:

 

Telefon:                                 epost:

 

Type arrangement:

 

Dato: 

 

Leiesum

 

Faktura sendes leietaker etter endt leie.

 

Askim ……………                Leietakers underskrift………………………………       

 

Nina Ullnæss                       nina.ullnaess@gmail.com             telefon 41606443

ansvarlig for utleie                                         

 

Vedlegg: Leievilkår