Med utgangspunkt i prestegårdens hage, har landskapsarkitekt Nils Skaarer på oppdrag av stiftelsen utarbeidet en plan for videre utvikling av tun og hage. Det er hagelaget som står for stell og drift av hagen i nær samarbeid med styret. Hagen skal være et sted for refleksjon og velvære og utgjør en svært viktig del av hele området rundt kirken og gården.
Hagelaget består av frivillige entusiaster, som gjennom året kan delta mye eller lite alt hva den enkelte selv måtte ønske. Stiftelsen legger stor vekt på den daglig driften av hagen, det betyr at tidløse, enkle og tradisjonelle løsninger velges fremfor det kompliserte. Men kvaliteten i det vi gjør skal ikke reduseres. Har du lyst til å være en del av laget, ta kontakt med

Ellef Mørk Tlf: 91641063  ellef.mo@online.no