Styret består av følgende medlemmer:

 

Tormod Melnæs

 

- på valg 2022

Line Schi

 

- på valg 2021

Anne Mørland Lein

 

- på valg 2022

Bent Reidar Eriksen

 

- på valg 2022

Nina Ullnæss

 

- på valg 2021

1. varamedlem Einar Bjorvand

 

- på valg 2022

2. varemedlem Jo Frislid

 

- på valg 2022STIFTELSESDOKUMENT FOR STIFTELSEN ASKIM PRESTEGÅRD

Opprettet 14.4.2018 av Askim Menighetsråd

Kirkegata 31, 1814 ASKIM

1. FORMÅL

Stiftelsens formål er:
A          å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr. 99 - bnr. 1 i Askim kommune.
B          å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER


Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET

Styret består av følgende medlemmer:

Tittel Navn Varighet
Leder Tormod Melnæs 2 år
Medlem Marit Svinningen 2 år
Medlem Magne Torbjørnsen 2 år
Medlem Nina Ullnæss 1 år
Medlem Line Schie 1 år
Varamedlem Hans Moesgaard 2 år
Varamedlem Bent Reidar Eriksen 2 år

5. UNDERSKRIFT

Undertegnede erklærer med sin underskrift Stiftelsen Askim Prestegård som stiftet.

Askim, 14. mars 2018

Gunnar Aandstad        Odd Kenneth Sydengen         Jo Frislid  Øyvind Woie

Ulf Tore Kolstad           Anne Kjersti Torp Halvorsen              Cato Førrisdahl

Marit Fredheim           Tommy Hågensen                     Eva Witzøe               

Magne Torbjørnsen       Bjørn Hasselgård

Den Norske Kirke

Askim menighet

Kirkegata 31

1814 Askim